Sedeća odbojka je sportska disciplina, kako joj samo ime kaže, koja se igra u sedećem položaju i kojom se prvenstveno bave osobe sa nekim vidom telesnog oštećenja. Sedeca odbojka je za osobe sa amputacijom ekstremiteta veoma pogodan sport jer im omogucava razvijanje motoričkih sposobnosti: brzina, snaga, izdržljivost, okretnost, koordinacija i dr.

Dinamika same igre, zahtevi koji se postavljaju tokom treninga i takmičenja, govore o činjenici da sportisti - osobe sa invaliditetom traže isključivo sportski tretman u cilju postizanja što većeg dostignuća.

Specifičnost ove igre je da igrači moraju u toku igre sedeti na terenu, odnosno u toku odigravanje elemenata igre moraju gluteralnim delom tela biti u kontakt sa podlogom. Kretanje se vrši rukama kao i odigravanje loptom, što od igrača zahteva izuzetnu brzinu i koordinaciju pokreta.

Sedeca odbojka se igra na polju velicine 10x6 metara. Svaka od dve jednake polovine terena je linijom podeljena na odbrambenu i napadacku zonu. Mreža se nalazi na sredini terena, tacno izmedu dve polovine, a njen vrh je na visini od 1,15 m za muškarce, odnosno 1,05 m za žene. Dužina mreže krece se izmedu 6,5 i 7 m, a njena širina je 0,80 m.

Prvi oblik ove igre poznat pod imenom ‚‚SITZBALL'' potiče iz Nemačke. Pošto je ova igra bila dosta pasivna, Holandski sportski Savez invalida je predstavio novu igru pod imenom SEDEĆA ODBOJKA (1956. godine).

Međunarodna takičenja organizuju se od 1967. godine, ali je tek 1978. godine sedeća odbojka postala i zvanično prihvaćena od Međunarodne sportske organizacije invalida - ISOD (International sport organisation for the disabled).

U okviru bivše Jugoslavije postojalo je više klubova u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH i Srbiji (tačnije Vojvodini).

Najznačajniji postignuti rezultati reprezentacije bivše Jugoslavije su:

- 1981. godine 5. mesto na Evropskom šampionatu, - 1983. godine 5. mesto na Svetskom prvenstvu,

- 1984. godine 5. mesto na Paralimpijadi,

- 1985. godine 2. mesto n Evropskom šampionatu,

- 1985. godine 2. mesto na Svetskom prvenstvu,

- 1986. godine 4. mesto na Svetskom prvenstvu,

- 1988.godine 4. mesto na Paralimpijadi,

- 1990. godine 3. mesto na Svetskom prvenstvu i plasman na Paralimijadi 1992. godine u Barseloni ali zbog početka građanskog rata u Jugoslaviji reprezentacija se nije pojavila.

Od 1980. godine do 1990. godine u Srbiji (Vojvodini) sedeća odbojka pretežno je bila zastupljena u tri grada: N. Sad, Subotica, Kikinda i kratko u Loznici.

© 2008-2016 Klub sedeće odbojke "SMEČ" - Beograd